سازمان بسيج رسانه استان اصفهان برگزار مي كند؛

فراخوان ارسال آثار با موضوع حماسه نهم دي ماه

همزمان با فرا رسيدن سالروز حماسه نهم دي ماه، سازمان بسيج رسانه استان اصفهان به آثار برگزيده اين حوزه جوايز نفيسي اهدا خواهد كرد.

آخرین اخبار

تبلیغات