پدیده 12 میلیونی جوانان مجرد در کشور؛

وام ازدواج 3 میلیون تومانی، مُسکنی بی اثر

افزایش قیمت‌های سرسام‌آور مسکن و لوازم خانگی طی سال‌های اخیر منجر شده که جوانان بسیاری از تصمیم خود برای ازدواج منصرف شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات