شهردار شهر هرند خبر داد:

بهره برداری از پروژه های شهرداری هرند با اعتبار 5 میلیارد ریال در آینده نزدیک

شهردار هرند از افتتاح چند پروژه شهرداری با حضور استاندار اصفهان در آینده نزدیک خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات