مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اصفهان:

30 درصد از تماس‌ها با آتش‌نشانی ایجاد مزاحمت است

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: حدود 30 درصد تماس‌ها به آتش‌نشانی در حال حاضر ایجاد مزاحمت است.

آخرین اخبار

تبلیغات