آتشی که مهار شد:

خسارت 500 میلیون ریالی آتش سوزی به مزارع قورتان / تجهیزات آتش نشانی در شان شرق اصفهان نیست

آتش سوزی به 12 هکتار از مزارع گندم کشاورزان روستای قورتان بخش بن رود خسارت میلیونی وارد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات