باز حادثه ای در شرق اصفهان:

مغازه ساندویچ فروشی در شهر ورزنه آتش گرفت

بامداد دیشب به علت اتصال سیم های برق، مغازه ساندویج فروشی در شهر ورزنه دچار حریق شد.

آخرین اخبار

تبلیغات