آتشی که مهار شد:

خسارت 500 میلیون ریالی آتش سوزی به مزارع قورتان / تجهیزات آتش نشانی در شان شرق اصفهان نیست

آتش سوزی به 12 هکتار از مزارع گندم کشاورزان روستای قورتان بخش بن رود خسارت میلیونی وارد کرد.

نیاز بیشتر به آتش نشانی هرند:

آتش نشانان در حال اطفای حریق می باشند

در پی آتش سوزی شرکتی در حوالی شرق اصفهان کلیه نیروهای آتش نشان شرق اصفهان آماده کمک شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات