در محدوده ی محمد آباد جرقویه سفلی

آتش سوزی در شرکت قارچ 1،500،000،000 تومان خسارت بر جای گذاشت

آتش زدن کلش های قابل استفاده در شرکت قارچ یکتای سپاهان توسط افراد ناشناس خسارتی در حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به این شرکت وارد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات