رئیس دانشکده اهل بیت دانشگاه اصفهان:

اجرای برخی از مفاد سند 2030 از چند سال پیش آغاز شد/ شهید آوینی مصداق بارز آتش به اختیار فرهنگی بود

رئیس دانشکده اهل بیت دانشگاه اصفهان گفت: دولت 2 تا 3 سال پیش از آن که طرح سند 2030 را در شورای انقلاب فرهنگی مطرح کند، مفاد آن را در دستور کار خود قرار داد و آثار آن در تألیف بسیاری از کتب کودکان و نوجوانان و کتاب‌های کمک‌درسی به راحتی مشهود است.

آخرین اخبار

تبلیغات