محاکمه داماد کینه‌جو و دوستش به اتهام آتش‌سوزی مرگبار در غرب تهران

مرگ 4 نفر در آتش انتقام

داماد کینه‌جو و دوستش که با آتش زدن خودروی پدرزن مرگ تلخ چهار نفر را رقم زده بودند، دیروز در دادگاه پای میز محاکمه ایستادند و انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتند. اولیای دم سه نفر از قربانیان درخواست قصاص کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات