مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان:

80 درصد مأموریت‌های اورژانس باید کمتر از 8 دقیقه انجام شود

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان گفت: 80 درصد از مأموریت‌های اورژانس در سطح شهر باید کمتر از هشت دقیقه انجام شود.

آخرین اخبار

تبلیغات