معاون وزیر کشور در اصفهان:

اعتبارات در نظر گرفته شده برای زاینده‌رود بیشتر از دریاچه ارومیه است

معاون وزیر کشور با بیان اینکه تا جای ممکن اعتبار برای زاینده‌رود در سال قبل در نظر گرفته شد، گفت: این‌طور قضاوت نکنید که برای ارومیه اعتباراتی بیشتر از زاینده‌رود بخشیده شده، بلکه برای احیای این رود اعتباراتی بیشتر از ارومیه تخصیص یافته است.

تا 11 بهمن ماه جاری صورت می‌گیرد

ثبت‌نام آتش‌نشانان داوطلب اصفهانی برای شرکت در دوره آموزشی

مدیر آموزش سازمان‌ آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از آغاز ثبت‌نام آتش‌نشانان داوطلب برای شرکت در دوره آموزشی سطح سه آتش‌نشانی در اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات