نماینده مردم اصفهان در مجلس:

سهم بودجه استان اصفهان ناعادلانه بود/ به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرق اصفهان توجه کنیم

نماینده مردم اصفهان گفت: سهم بودجه استان اصفهان عادلانه نبوده و می با یست در این خصوص به منابع داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی توجه شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

بحران شرق اصفهان/ آب یزد از اصفهان ۳ برابر میزان مشخص برداشت می شود

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: به دنبال رفع بحران و کاهش نرخ مهاجرت پذیری به اصفهان باشیم و متاسفانه با بحران شرق اصفهان و از دست رفتن دشت سگزی با موج مهاجرت ۳۰۰ هزار نفری از شرق اصفهان روبرو هستیم.

آخرین اخبار

تبلیغات