توصیه هایی برای سلامتی؛

تدابیر طب سنتی برای اینکه «تابستان» به شما آسیب نرساند

افرادی که دارای مزاج «گرم و خشک» یا «گرم و تر» هستند، در فصل تابستان به‌دلیل غلبه گرمای هوا، اذیت می‌‌شوند و در صورت عدم‌رعایت تدابیر این فصل عوارض این فصل به‌سراغ آنها خواهد آمد لذا رعایت تدابیر این فصل ضروری است.

آخرین اخبار

تبلیغات