كشف سمي كشنده داخل سماور و كتري

این هشدار را جدی بگیرید که برای دم کردن چای آب سرد شده کتری را مجددا نجوشانید.

آخرین اخبار

تبلیغات