معاون شرکت آب منطقه‌ای استان

جریان آب زاینده‌رود با شرط ذخیره 350 میلیون متر مکعبی/ذخیره فعلی 168 میلیون متر مکعب

معاون شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: مصوبه‌ای در شورای هماهنگی مورد تصویب قرار گرفته که در صورت رسیدن آب پشت سد به 350 میلیون متر مکعب، دریچه‌های سد برای کشت دوم پاییز کشاورزان باز شود اما رسیدن به این حد بعید به نظر می‌رسد.

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان :

زاینده رود جاری نشود، تمام عرصه فضای سبز اصفهان با مشکل مواجه می شود

زاینده رود جاری نشود، تمام عرصه فضای سبز اصفهان با مشکل مواجه می شود

آخرین اخبار

تبلیغات