مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:

همت بلند کشاورزان کفرانی در مقابله با آفت سن در مزارع/ سعی ما بر اتمام پروژه کانال های کشاورزی است

مهرداد مرادمند گفت: نکته مهم در بحث رهاسازی آب، فقط کشت نیست بلکه به ثمر رساندن محصولات کشاورزی یکی از موارد مهم در این خصوص عنوان می شود.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری

سرمایه گذاران را جذب شرق اصفهان کنیم/ آب پاییزه قطعا به کشاورزان داده می شود

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری گفت: در جهت ایجاد اشتغال در شرق اصفهان و جذب مشاغل جایگزین برنامه های زمانی ویژه ای را دنبال خواهیم کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات