زاینده رود فقط رودخانه نبود

پروازی به وسعت رود زندگی/ مهمانانی که دیگر جایی در نصف جهان ندارند

زاینده رود بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران مکان مناسبی برای اسکان پرندگانی است که از مناطق سردسیر شمال به مناطق گرم تر مهاجرت می کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات