برای ایجاد سلامتی در بدن؛

دویدن در هوای سرد بهتر است یا هوای گرم؟

دویدن یکی از بهترین فعالیت ها برای ارتقا سلامت قلب محسوب می شود. اما اگر این کار را در آب و هوای سرد انجام دهید، منافع آن هرچه بیشتر تقویت می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات