در نامه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به جهانگیری تاکید شد؛

ستاد نجات حوضه آبریز زاینده‌رود و تالاب گاوخونی تشکیل شود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در نامه ای که خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، تاکید کرد که ستاد نجات دریاچه ارومیه الگوی مناسب تری برای نجات حوضه آبریز زاینده رود و تالاب گاوخونی است و می توان با ردیف اعتباری مشخص و نظارت بر عملکرد همه ذینفعان مسیر را برای احیاء دائمی این حوضه هموار کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

زاینده رود مطالبه به‌حق مردم اصفهان است/شأن مردم اصفهان است که هوای پاک داشته باشند

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: زاینده رود هویت مردم و تمام روح و زندگی مردم اصفهان است و باید این مطالبه به‌حق مردم برآورده شود.

آخرین اخبار

تبلیغات