رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد شده و به زودی شروع به کار خواهد کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

زاینده رود مطالبه به‌حق مردم اصفهان است/شأن مردم اصفهان است که هوای پاک داشته باشند

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: زاینده رود هویت مردم و تمام روح و زندگی مردم اصفهان است و باید این مطالبه به‌حق مردم برآورده شود.

آخرین اخبار

تبلیغات