معاون بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه برای گذر از شرایط ویژه کم آبی امسال

معاون بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در مجموع برای گذر از شرایط ویژه کم آبی امسال، ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیاز است که ۵۰ درصد آن باید تا پیش از تابستان تأمین و هزینه شود.

آخرین اخبار

تبلیغات