معاون شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان:

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان استخدام می‌کند

معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در راستای توسعه اشتغال اقدام به استخدام نیروهای واجد شرایط می‌کند.

مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان:

سازگاری با کم‌آبی تنها راه دسترسی پایدار به آب شرب است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: با توجه به کاهش منابع آبی، سازگاری با کم‌آبی تنها راه دسترسی پایدار به آب شرب می‌باشد؛ پس می‌طلبد مردم مصرف بهینه آب را در دستور کار قرار دهند.

شرکت آبفا اصفهان

جیره بندی در کار نیست اما صرفه جویی کنید

درحالی که برخی از رسانه‌ها دوگانگی را در جیره بندی آب شرب اصفهان ایجاد کردند اما شرکت آبفا اصفهان مدعی شد این موضوع صحت ندارد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب اصفهان:

آب ۴ شهرستان اصفهان آلوده به نیترات یا شور شده است

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: به دلیل بحران آب و خشکسالی شدید حاکم بر استان در حال حاضر آب ۴ شهرستان اصفهان آلوده به نیترات و یا شور شده است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان اصفهان:

کمبود ۲.۵ مترمکعبی آب اصفهان در تابستان/مردم ساعات پیک مصرف ۲۰ درصد صرفه‌جویی کنند

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با تاکید بر اینکه در تابستان سال جاری شرکت آبفا استان اصفهان با کمبود ۲.۵ مترمکعبی آب در زمان پیک مصرف مواجه است، گفت: مشترکین برای جلوگیری از قطعی آب در ساعات پیک مصرف حداقل باید ۱۵ تا ۲۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

مردم باید مصرف آب را در تابستان مدیریت کنند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: مردم باید مصرف آب را در تابستان مدیریت کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات