معاون برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:

امسال میزان شرب مردم اصفهان ۳۳۰ میلیون مترمکعب است

معاون برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: امسال میزان شرب مردم اصفهان ۳۳۰ میلیون مترمکعب است.

آخرین اخبار

تبلیغات