قیمت جدید آب

شورای اقتصاد دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تاسیسات شرکت های آب و فاضلاب شامل تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه فعالیت شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان را تصویب کرد.

آغاز بستن چاه‌های غیرمجاز

بحران آب به فلات مرکزی ایران رسید

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام اجرای طرح بستن چاه های غیرمجاز، گفت: بحران آب از طریق زاینده رود به فلات مرکزی ایران رسید.

رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان مطرح کرد:

فرونشست زمین در برخی از نقاط استان اصفهان به دلیل کاهش سطح آب زیرزمینی

رئیس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با کاهش سطح آب زیرزمین و آبخوان‌ها با فرونشست زمین روبه‌رو هستیم که این پدیده در نقاطی از استان اصفهان و حتی شهر اصفهان دیده شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات