یادداشت روز؛

ایست، آب نیست

خانه تکانی این روزهای آخر سال آنچنان مردم را سرگرم کرده که دیگر کسی هواسش به مصرف کم تر آبی که قرار است در فصل گرم سال شهروندان را از تشنگی نجات بدهد نیست.

به همت سازمان دانش آموزي كشور صورت مي گيرد

برگزاري مسابقه دانش آموزي “ایست! آب نیست”

سازمان دانش آموزي كشور، مسابقه دانش آموزي “ایست! آب نیست” را با محور سوال دكتر روحاني؛ ريیس جمهور درمورد نگهداری و استفاده بهینه آب برگزار مي كند.

آخرین اخبار

تبلیغات