معاون شرکت مهندسی آبفای کشور:

بخش بزرگی از منابع آبی کشور قابل بهره‌برداری نیست

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: بخش بزرگی از منابع آبی کشور قابل بهره‌برداری نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات