مدیر تصفیه خانه باباشیخعلی:

یک لیتر آب غیراستاندارد از تصفیه‌خانه باباشیخعلی خارج نشده است

مدیر تصفیه خانه بزرگ اصفهان گفت: تاکنون یک لیتر آب غیراستاندارد از تصفیه خانه باباشیخعلی به سمت خانه‌های مردم روانه نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات