توسط پژوهشگاه شاخص‌پژوه صورت گرفت

رونمایی از نخستین دستگاه آب شیرین‌کن ساخت بانوان محقق ایرانی

در همایش بررسی راهکارهای اجرایی سیاست‌های علم و فناوری ابلاغی رهبر انقلاب از نخستین دستگاه ایرانی آب شیرین‌کن، مخترعان ایرانی در پژوهشگاه شاخص‌پژوه رونمایی شد که قابلیت جذب طبیعی سدیم در فیلترهای خود را دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات