مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان:

کمتر از دو سال طی ۱۰ سال گذشته آب در زاینده رود جاری بوده است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: طی ۱۰ سال اخیر تنها ۲۲ ماه یعنی کمتر از دو سال شاهد جاری شدن آب در بستر زاینده رود بودیم.

آخرین اخبار

تبلیغات