گزارش؛

عدم تحقق آب شرب پایدار فریدن دردسر ساز شد/ حل مشکل آب شرب دامنه تا 20 روز آینده

عدم تحقق عملیات اجرایی تامین آب شرب پایدار و تعلل برای انجام این موضوع باعث شده تا این روزها شهروندان دامنه با قطع مکرر آب شرب یا افت فشار مواجه شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات