مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

تخصیص آب شرب در اصفهان ۴۰ درصد کاهش یافت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب گفت: در چند روز اخیر تخصیص آب شرب اصفهان حدود ۴۰ درصد کاهش ‌یافته است.

امینی اعلام کرد:

کاهش ۱۰ درصدی تخصیص آب شرب در اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: براساس اعلام شورای مدیریت آب استان به دلیل عدم بارندگی مناسب در سال آبی جاری تخصیص آب شرب حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد:

کاهش بیش از ۳ درصدی مصرف آب شرب در اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از کاهش بیش از ۳ درصدی مصرف آب شرب شهر اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات