معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

ذخیره سد زاینده‌رود ۱۶۹میلیون مترمکعب است/برگزاری شورای هماهنگی زاینده‌رود تاچند روز آینده

معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به ذخیره ۱۶۹ میلیون متر مکعبی سد زاینده رود اشاره کرد و گفت: قرار است تا چند روز آینده شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود تشکیل شود تا در مورد تحویل حق آبه ها به کشاورزان اصفهانی برای سال آبی ۹۷-۹۶ تصمیم گیری شود.

آخرین اخبار

تبلیغات