ابهامات و سؤالاتی درباره یک محصول راهبردی؛

آیا ایران مجبور است آب سنگین خود را به دریا بریزد یا ارزان بفروشد؟

اگرچه مسؤولان ایرانی معتقدند در صورت عدم فروش آب سنگین، می‌توانیم همچون گذشته به ذخیره این محصول راهبردی ادامه دهیم ولی بر اساس متن برجام، ایران ملزم به فروش مازاد بر نیاز آب سنگین خود است و این الزام، ابهاماتی را برای افکار عمومی بوجود آورده است.

آخرین اخبار

تبلیغات