معاون آب منطقه‌ای اصفهان:

۲۱۸ میلیون متر مکعب از حجم ‌آب سد زاینده‌رود باقی مانده است

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به حجم باقی مانده از سد زاینده‌رود گفت: در حال حاضر حدود ۲۱۸ میلیون متر مکعب از حجم سد زاینده رود باقی مانده است.

آخرین اخبار

تبلیغات