گزارش|

زنگ خطر مجددا به صدا درآمد؛ تشدید خشکسالی ‌در منابع آبی اصفهان / تابستانی ‌سخت‌ در راه است

ذخایر برفی استان رو به اتمام است و منابع آبی نیز شرایط مطلوبی را تجربه نمی‌کند. همچنین شیوع ‌کرونا سبب افزایش مصرف آب به دلیل شسشتوها شده است. همه این‌ها خبر از وقوع تابستانی با شرایط دشوارتر نسبت به سال گذشته می‌دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات