در اعتراض به باز نشدن آب زاینده‌رود

کشاورزان اصفهان مقابل فرمانداری تجمع کردند

جمعی از کشاورزان شهر اصفهان در اعتراض به باز نشدن آب رودخانه زاینده‌رود و عمل نشدن به وعده‌های مسئولان در این زمینه، مقابل فرمانداری اصفهان تجمع کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات