مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو:

مصرف بهینه آب خانگی در اصفهان تحسین برانگیز است

مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو گفت: پایین بودن متوسط مصرف آب خانگی در اصفهان نسبت به سطح استاندارد نشان دهنده فرهنگ سازی درست، مدیریت موفق در این زمینه و بسیار تحسین برانگیز است.

آخرین اخبار

تبلیغات