مدیرکانون خبرگان کشاورزی اصفهان :

تنها راه نجات تالاب گاوخونی رونق کشاورزی در شرق اصفهان است

مدیرکانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: تالاب بین‌المللی گاوخونی وضعیت خوبی ندارد و در هر بار جاری شدن، آب به این منطقه نرسیده، اگرچه تنها راه نجات تالاب گاوخونی رونق یافتن کشاورزی در شرق اصفهان است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:

حقابه گاوخونی در جریان آب زاینده‌رود مغفول مانده است

رئیس کمیسیون کشاورزی وصنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: حقابه گاوخونی در جاری‌سازی موقت آب رودخانه زاینده‌رود مغفول مانده زیرا آب جاری شده، مقدار کمی بوده و برای باغات و کشاورزی است.

آخرین اخبار

تبلیغات