مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ورزنه:

تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی نیتی ماندگار در وقف است

حجت الاسلام صادقی گفت: وقف دامنه ای بسیار وسیع دارد و در زمینه ها و موضوعات مختلف می توانیم به سمت و سوی وقف حرکت کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات