مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

بارگذاری بر زاینده‌رود به طور جدی باید متوقف شود

کمیته آب اتاق اصفهان بارگذاری مجدد بر روی رودخانه را اقدامی نادرست برشمرد و گفت: ایجاد فولادسازی‌های جدید در استان‌های حاشیه رودخانه و انتقال آب بارگذاری جدیدی بر زاینده‌رود بوده که آبی برای حق آبه‌داران کشاورزی باقی نمی‌گذارد.

آخرین اخبار

تبلیغات