معاون مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت

آب آشامیدنی کشور سالم است/ عرضه سیگار در دانشگاه ها ممنوع است

معاون مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: سلامت آب آشامیدنی شهری در 450 آزمایشگاه مورد آزمایش قرار می گیرد . تاکنون موردی مبنی آلودگی اب اعلام نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات