موسوی لارگانی:

آب آشامیدنی کافی در اصفهان نیست

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با تاکید بر اینکه آب آشامیدنی کافی در اصفهان وجود ندارد، خواستار تسریع در پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان شد.

آخرین اخبار

تبلیغات