نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد:

ضرورت پیش بینی و اجرای سامانه دوم آب اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به تغییر رنگ و قرمز شدن رودخانه زاینده رود که هفته گذشته رخ داد، گفت: طی سال های گذشته با بروز حوادثی در زاینده رود تامین آب آشامیدنی مردم دچار مشکل شد بنابراین برای تامین آب شرب مردم اصفهان نیازمند دو سامانه آبرسانی هستیم.

آخرین اخبار

تبلیغات