معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو

تامین آب شرب سالم، وظیفه اصلی وزارت نیرو است

یک مقام مسئول گفت: وظیفه اصلی وزارت نیرو تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای آحاد مردم است که با رعایت منافع ملی و زیست محیطی، تامین خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات