مدیرکل دفترحفاظت و بهره‌برداری آب

حفر ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور/فرونشست زمین در وضعیت بحرانی است

مدیرکل دفترحفاظت و بهره‌برداری آب، گفت: فرونشست زمین و دشت‌های کشور ۱۰ برابر بیشتر از میانگین‌ جهانی است.

آخرین اخبار

تبلیغات