در پی خشکسالی های اخیر؛

کاهش سالانه 300 میلیون مترمکعب از میزان ذخایر آب‌های زیرزمینی در اصفهان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: سالانه بطور میانگین 300 میلیون متر مکعب در استان اصفهان از میزان ذخایر آبهای زیرزمینی کاسته می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات