رئیس مرکز خشکسالی مدیریت آب

کاهش ۴۸ درصدی بارش نسبت به وضعیت نرمال

رئیس مرکز خشکسالی،گفت:با توجه به آنکه تاکنون باید ۸۰ درصد بارش‌ها در کشور صورت می‌گرفت، اما امسال میزان بارش‌ها ۴۸ درصد نسبت به وضعیت نرمال کمتر است.

مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

خشکسالی در اصفهان همچنان ادامه دارد

مسئول اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان به کاهش ذخایر آب‌‌های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تاکنون بارش نداشتیم شاهد کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی در اصفهان هستیم و خشکسالی همچنان ادامه دارد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:

کمبود آب اصفهان نتیجه مصارف بیشتر از داشته‌های آب است

مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: آنچه موجب کمبود آب شده مصارف بالا و بیشتر از داشته‌های آب استان اصفهان است و خرج استان بیش از دخل آن شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد

تلاش برای اختصاص آب کشت پائیزه به کشاورزان اصفهان و مشکلات آبخوان‌های کشور‌

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان با بیان اینکه مشکلات زاینده‌رود می‌تواند مشکلات ملی ایجاد کند، گفت: تلاش برای اختصاص آب کشت پائیزه به کشاورزان اصفهان ادامه دارد و در صورت صرفه‌جویی، می‎توان این مسئله را امیدوار کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

نصف مردم از وضعیت بحرانی آب‌های زیرزمینی اطلاع ندارند

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: یکی از پروژه‌های ۱۵گانه مصوب در طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی که در شورای عالی آب کشور تصویب شد، بحث آگاهی رسانی و فرهنگ‌سازی است که این امر اهمیت کار روابط عمومی‌ها را نشان می‌دهد.

رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد

احتمال بازگشایی آب زاینده‌رود در اسفند ماه

رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: احتمال دارد آب رودخانه زاینده‌رود در اسفندماه دوباره باز شود و تا خردادماه سال آینده نیز این آب در رودخانه جاری باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات