متخصص پوست و مو

مواد آرايشي بيشترين عامل دخيل در آلودگي آب استخرها هستند

مواد آرايشي با تركيب با كلر موجود در آب استخر موجب افزايش آلودگي آب استخرها و در نهايت ايجاد كلرامين شده كه موجب التهاب پوست و چشم مي‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات