مدیرعامل آبفار استان اصفهان:

آب‌رسانی به روستاهای اصفهان با ۴۹ تانکر انجام می‌شود

مدیرعامل آبفار استان اصفهان گفت: روزانه حدود یک هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب با ۳۹ تانکر ثابت و ۱۰ تانکر اجاره‌ای در روستاهای اصفهان توزیع می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات